Do loterii "Tego Jeszcze Nie Byo"
Chciałbym wziąć udział w loterii. Co należy zrobić?
Aby wziąć udział w loterii należy dokonać zakupu przynajmniej dwóch produktów marki Tymbark (soki, nektary, napoje w opakowaniach o pojemności od 0,2l do 0,5l włącznie oraz musy w opakowaniach o gramaturze 120g), następnie na stronie loteria.tymbark.com założyć konto, zarejestrować paragon i postawić kapsel na mapie.
Kto może wziąć udział w Loterii?
Uczestnikiem Loterii może być każda osoba, która ukończyła 13 lat, zamieszkała na terenie Polski będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego. Osoba niepełnoletnia może brać udział w Loterii za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
Kto nie może wziąć udział w Loterii?
W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, wstępni, zstępni, teściowie i rodzeństwo pracowników Organizatora. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
Gdzie znajdę regulamin loterii?
Regulamin loterii znajduje się na stronie loteria.tymbark.com.
W jakim czasie mogę dokonać zakupu i zgłoszenia do loterii?
Czas, w którym można dokonać zakupu to: 01.07.2019 roku – 30.09.2019 roku. Zgłoszenia do loterii można dokonać od godz. 12.00 dnia 01.07.2019 roku do godz. 23:59 dnia 30.09.2019 roku
Mam problem z załadowaniem strony internetowej i wzięciem udziału w Loterii, co mogę zrobić?
Proponujemy odświeżenie strony bądź jej otwarcie za pomocą innej przeglądarki lub wyczyszczenie historii przeglądania. Jeśli to nie pomoże, napisz do nas maila: info@grzegrzolka.pl. lub zadzwoń do nas na Infolinię pod numer (56) 651 02 95. Koszt połączenia wg taryfy operatora. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w dniach roboczych od 10.00 do 16.00.
Ile produktów muszę zakupić, by móc dokonać zgłoszenia?
Aby dokonać zgłoszenia należy dokonać zakupu przynajmniej dwóch produktów marki Tymbark (sok, nektar, napój w opakowaniach o pojemności od 0,2l do 0,5l włącznie oraz mus w opakowaniu o gramaturze 120g)
Czy mogę zakupić dwa produkty Tymbark na różnych paragonach?
Nie. Zakup 2 produktów Tymbark musi być udokumentowany na 1 paragonie.
Ile razy można wziąć udział w loterii?
W loterii można wziąć udział dowolną liczbę razy, pod warunkiem, że każdorazowo zgłosisz inny numer paragonu.
Jeśli na 1 paragonie mam zakupu 4 produktów marki Tymbark to czy mogę ten sam numer paragonu zgłosić 2 razy?
Nie. Jeden paragon można zgłosić w loterii wyłącznie 1 raz, niezależnie od tego, że widnieje na nim więcej produktów Tymbark niż 2 sztuki.
Ile razy mogę wziąć udział w loterii?
W loterii można dokonać tyle zgłoszeń, ile ma się paragonów.
Czy paragony muszę przechowywać? Jak długo?
Tak, ponieważ Organizator może zażądać wglądu wszystkich oryginalnych paragonów zgłoszonych w Loterii w celu ich weryfikacji. Paragony przechowaj do czasu zakończenia Loterii tj. do dnia 31.01.2020 roku.
W jaki sposób otrzymam kapsel?
Każdy uczestnik otrzymuje kapsel bezpośrednio po zarejestrowaniu paragonu – wówczas wybierasz miejsce na mapie i naciskasz przycisk „Stawiam kapsel”. Jeśli chcesz postawić kapsel później, to znajdziesz go w Schowku (ikonka znajdująca się w prawym górnym rogu strony). Wówczas musisz wejść w Schowek i nacisnąć kapsel, który chcesz postawić.
Czy po postawieniu kapsla mogę zmienić miejsce?
Nie, jeśli po wyborze miejsca naciśniesz przycisk „Stawiam kapsel”, to pozostanie on w tym miejscu do końca loterii.
Czy mogę postawić kapsel w miejscu innego kapsla?
Nie, w jednym miejscu może stać wyłącznie 1 kapsel.
Otrzymałam informacje, ze paragon, który chce zgłosić został już wykorzystany w Loterii. To nieprawda! Co mogę zrobić?
Napisz do nas niezwłocznie maila: info@grzegrzolka.pl. lub zadzwoń na Infolinię pod numer (56) 651 02 95. Koszt połączenia wg taryfy operatora. Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w dniach roboczych od 10.00 do 16.00.
Skąd będę wiedzieć, ile mam kapsli, które mogę postawić na mapie?
Aktywne kapsle, które możesz postawić na mapie znajdować się będą w Twoim schowku. Liczba aktywnych kapsli wyświetlona będzie na ikonce Schowka znajdującej się w prawym górnym rogu strony.
Jak mogę zaprosić znajomych do loterii?
Aby zaprosić znajomych do gry musisz wejść w ikonkę „Zaproś znajomych” znajdującą się w prawym górnym rogu strony – wówczas otrzymasz link, który możesz wysłać (w dowolny sposób, np. mailem lub przez Messengera) do wybranej przez siebie osoby. Link możesz wysłać tylko wtedy, kiedy postawiłeś na mapie przynajmniej 1 kapsel.
W jaki sposób mogę uzyskać dodatkowy kapsel za zaproszenie znajomych?
Otrzymasz dodatkowy kapsel, jeśli zaproszony przez Ciebie znajomy korzystając z przesłanego linka założy konto na stronie loterii, zarejestruje paragon i postawi kapsel. Wówczas do Twojego schowka wpadnie 1 dodatkowy kapsel.
Co to jest nagroda Hotspot?
Jest to nagroda o wartości 100 zł. Nagrody hotspot są ukryte na mapie.
Jak mogę wygrać nagrodę Hotspot?
Tą nagrodę wygrywasz, jeśli postawisz kapsel w miejscu, w którym została ukryta. Na mapie zostało ukrytych 400 nagród Hotspot.
Czy mój kapsel bierze udział w losowaniu nagród dziennych?
Tak, każdy kapsel (niezależnie od tego czy wygrał nagrodę Hotspot czy nie) bierze udział w losowaniach nagród dziennych.
Ile nagród mogę wygrać w Loterii?
Możesz wygrać dowolną liczbę nagród, z tym, że na jeden kapsel może przypadać 1 nagroda Hotspot oraz 1 nagroda dzienna 500 zł oraz dowolna liczba nagród dziennych 50 zł.
Kiedy losowane są nagrody dzienne i w jaki sposób?
Te nagrody losowane są codziennie w dni robocze od dnia 2.07 do 1.10.2019 roku. W danym dniu, spośród wszystkich postawionych na mapie kapsli losowany jest 1 zwycięski kapsel, który zostanie nagrodzony nagrodą 500 zł. Pozostałe 10 nagród po 50 zł wygrywają kapsle znajdujące się najbliżej kapsla, który wygrał 500 zł.
W jaki sposób dowiem się o wygranej?
W przypadku nagród Hotspot o wygranej dowiesz się bezpośrednio po postawieniu kapsla. Ponadto, o wygranej nagrodzie Hotspot oraz nagrodzie dziennej dowiesz się mailowo i za pomocą informacji umieszczonej na Twoim koncie w ikonce „Wiadomości”.
Zostałem powiadomiony o wygranej, co muszę zrobić?
Zwycięzca zobowiązany jest do wypełnienia formularza, który otrzymał w wiadomości informującej o wygranej nagrodzie oraz dołączyć do formularza zdjęcie/skan paragonu, którego numer, data i kwota są zgodne z danymi podanymi w treści zwycięskiego zgłoszenia, a następnie kliknąć ikonę „wyślij”. Zwycięzca jest zobowiązany wypełnić formularz w ciągu 7 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania wiadomości e-mail z informacją o nagrodzie.
W jaki sposób dowiem się o akcjach bonusowych typu podwojenie nagród?
Informacje o akcjach bonusowych wysyłane będą mailowo i umieszczane na Twoim koncie w ikonce „Wiadomości”.
Jak złożyć reklamacje?
Reklamacje należy składać do dnia 31.12.2019 roku w formie elektronicznie na adres: reklamacja@grzegrzolka.pl lub pisemnie (wysłane listem poleconym, pocztą kurierską lub złożone osobiście) na adres biura Organizatora: Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o., ul. Floriańska 6/13D, 03-707 Warszawa
Czy mogę usunąć swoje dane osobowe?
Tak. Jeśli chcesz usunąć swoje dane możesz to zrobić na dwa sposoby: wysyłając maila na adres: email: iod@grzegrzolka.pl lub iodloterie@maspex.com lub wysyłając pisemne żądanie na adres: Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. ul. Floriańska 6/13D, 03-707 Warszawa lub Grzegrzółka&Ko Sp. z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia lub Grupa Maspex Sp. z o. o Sp.k. ul. Legionów 37, 34-100 Wadowice.
Jakie są nagrody w loterii?
  • Nagrody Hotspot: 400 nagród, każda w postaci kwoty pieniężnej o wartości 100,00 zł; Łączna wartość nagród wynosi 40.000,00 zł,
  • Nagrody Dzienne o łącznej wartości 92.000,00 zł:
  • I stopnia o wartości 500,00 zł – 92 nagrody o łącznej wartości 46.000,00 zł (na jeden dzień w terminie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku przypada 1 nagroda I stopnia),
  • II stopnia o wartości 50,00 zł – 920 nagród o łącznej wartości 46.000,00 zł (na jeden dzień w terminie od 01.07.2019 roku do 30.09.2019 roku przypada 10 nagród II stopnia),
  • 6.000,00 zł na podwojenie wartości wygranych nagród Dziennych zgodnie z trybem par 12 Regulaminu.
  • Łączna pula nagród wynosi 138.000 zł.